Hỗ Trợ Nông Dân Thực Hiện VietGAP

Hỗ Trợ Nông Dân Thực Hiện VietGAP

Để chủ động hơn trong việc đảm bảo chất lượng nguyên liệu, đồng thời, góp phần giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nông dân, UNIBEN đã triển khai kế hoạch hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình sản xuất rau sạch an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Xem thêm

Truyền thông

Xem tất cả