Cung Cấp Sự Tư Vấn Của Chuyên Gia

Cung Cấp Sự Tư Vấn Của Chuyên Gia

Trong suốt dự án, người nông dân nhận được sự tư vấn và hỗ trợ của các kỹ sư, chuyên gia từ Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Dự án đã góp phần trong việc nâng cao ý thức của nông dân về sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hỗ Trợ Đầu Ra Ổn Định

Hỗ Trợ Đầu Ra Ổn Định

UNIBEN hỗ trợ thu mua sản phẩm được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo điều kiện ổn định đầu ra cho người nông dân. Các sản phẩm này sẽ được sử dụng để sản xuất các gói rau gia vị, vốn là thành phần quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng và thơm ngon của Mì, Phở 3 Miền và Mì REEVA.

Truyền thông

Xem tất cả