Liên hệ

Văn Phòng Đại Diện

Tầng 15 Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 1800 6877
Email: info@unibenfoods.com

Nhà Máy UNIBEN I & II - Bình Dương

Số 32 VSIP II-A đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện Thoại: 0274 222 2690
Hotline: 1800 6877
Email: info@unibenfoods.com

Nhà Máy UNIBEN III - Hưng Yên

Khu Công nghiệp Phố Nối A mở rộng, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện Thoại: 0221 378 9171
Hotline: 1800 6877
Email: info@unibenfoods.com