Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website Unibenfoods.com (“Website”) của Công ty Cổ phần Uniben (“Uniben”). Website này thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Uniben. Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng Website này. Khi truy cập và sử dụng Website của Uniben, người truy cập và sử dụng (“Người sử dụng”) đã biểu thị sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng, Người sử dụng có thể không truy cập và sử dụng Website của Uniben.

I. Nội dung Website: 

 • Các thông tin được đăng tải trên website là các thông tin về công ty và thương hiệu, sản phẩm của công ty ("Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về địa điểm kinh doanh, nhà máy, sản phẩm và những thông tin dinh dưỡng, công thức nấu ăn, hoạt động xã hội, chương trình khuyến mại của công ty. Nội dung có thể tồn tại dưới mọi dạng thức theo quyết định của Uniben, bao gồm nhưng không giới hạn chữ viết, số liệu, hình ảnh, thiết kế đồ họa, video.

 • Uniben đảm bảo tính hợp pháp và sở hữu bản quyền của Website và tất cả các Nội dung đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bài viết, thông tin, số liệu, văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code, nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp và tên miền. Uniben có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của Website mà không cần thông báo trước với Người sử dụng.

II. Sử dụng Nội dung Website:

 • Uniben cho phép Người sử dụng xem, trích xuất Nội dung trên website (in, tải,…) hoặc chia sẻ cho người khác chỉ với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. 

 • Trường hợp Người sử dụng trích dẫn Nội dung, Người sử dụng cần bảo đảm trích dẫn đầy đủ, không cắt xén hoặc điều chỉnh sai lệch các Nội dung trên Website, đồng thời trích dẫn nguồn thông tin “Theo website của Uniben”. 

 • Người sử dụng phải ngừng liên kết vào Website ngay khi có có yêu cầu từ Uniben. 

 • Người sử dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Website và các Nội dung từ Website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những Người sử dụng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của Uniben; không tấn công, hack hoặc tác động kỹ thuật vào Website và Nội dung Website. 

 • Khi Người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ Nội dung nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì Người sử dụng nên ngưng sử dụng Nội dung trên Website và liên hệ với Uniben về bất kỳ nội dung không phù hợp nào.

 • Người sử dụng cần thông báo tới Ban quản trị Website Uniben khi muốn dẫn nguồn đến Website Unibenfoods.com.

 • Uniben có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

III. Khước từ

 • Uniben không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ Người sử dụng nào tại Website này.

 • Uniben không đưa ra những lời khuyên hay dịch vụ về y tế, dinh dưỡng. Các thông tin được hiển thị trên Website này cũng không nhằm mục đích tư vấn, khám hay chữa bệnh. Người sử dụng nên đi khám bác sĩ để có những dịch vụ tư vấn chính xác, bao gồm cả những tư vấn về chế độ ăn hay chương trình tập luyện. 

 • Uniben không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những Nội dung đăng tải trên Website. 

 • Người sử dụng nhận thức rõ và chấp nhận rằng Uniben/các đơn vị trực thuộc/nhà phân phối /nhân viên Uniben không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ quyết định của Người sử dụng khi sử dụng bất kỳ Nội dung nào trên Website mà không có sự xác nhận trước từ Uniben, bao gồm nhưng không giới hạn các lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung, vấn về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với bên thứ ba.

 • Khi sử dụng Website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát Uniben. Theo đó, Uniben không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn, rủi ro virus của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của Website. 

 • Uniben không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải và cung cấp tại các website khác liên kết đến Website này và vấn đề an toàn và bảo mật của các website đó. Khi truy cập, sử dụng những website liên kết khác, Người sử dụng phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các website đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.

IV. Điều khoản cuối

 • Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam.

 • Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

 • Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Uniben và Người sử dụng liên quan đến việc sử dụng các Nội dung trên Website. Uniben có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên Website. Người sử dụng nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Ban quản trị Website Uniben