5 Giá trị cốt lõi của UNIBEN

Sự phát triển trong suốt hơn 3 thập kỷ qua của UNIBEN luôn gắn liền với 5 giá trị cốt lõi: Khách hàng, Hợp tác, Hoàn hảo, Kỷ luật, Chính trực.

Khách hàng

Khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định của UNIBEN. Chúng tôi luôn chú ý lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đáp ứng bằng những giải pháp tối ưu nhất có thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất, đảm bảo sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng và giá cả theo yêu cầu của khách hàng.

Hợp tác

Hợp tác là cách chúng tôi cùng nhau làm việc. Chúng tôi luôn khích lệ, lắng nghe, đánh giá cao ý kiến và sự đóng góp của mọi người, tôn trọng sự khác biệt, làm việc cùng nhau để đưa ra những quyết định kịp thời, phù hợp và hiệu quả nhất cho mục đích chung, trong khi vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các bên.

Hoàn hảo

Hoàn hảo là tiêu chuẩn mà chúng tôi phấn đấu đạt được cho mọi công việc. Hành xử như những chủ nhân thực sự, chúng tôi tự đặt yêu cầu rất cao cho mỗi công việc, ưu tiên xác định và thực hiện công việc một cách đúng đắn nhất, đơn giản nhất, khai thác tối đa tiềm năng của mọi người, nhằm đem lại kết quả tốt nhất, với chi phí thấp nhất.

Kỷ luật

Kỷ luật tạo nên sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng, tự giác tuân thủ và nhắc nhở nhau tuân thủ những quyết định và quy định của tổ chức, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, đảm bảo cả thời gian và chất lượng, nhằm đạt được các mục tiêu chung. Chúng tôi đo lường kết quả công việc một cách khách quan, học tập từ những sai sót, góp ý cho nhau một cách xây dựng, cùng nhau sửa chữa để làm việc ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Chính trực

Chính trực giúp chúng tôi ngày càng gắn kết. Chúng tôi luôn thực hiện và khuyến khích mọi thành viên cởi mở và chân thành nói lên rõ ràng quan điểm của mình, theo cách phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc và mục đích chung. Mỗi chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi tin là đúng đắn, hành động ngay mỗi khi có vấn đề phát sinh. Mỗi chúng tôi đều là một thành viên đáng tin cậy của tổ chức và những giá trị mà chúng tôi cùng nhau tin tưởng đã giúp chúng tôi cùng nhau gắn kết.