Sử dụng hiệu quả yếu tố đầu vào, đầu ra


UNIBEN đảm bảo tính chính xác cần thiết để tối ưu vào quyết định mức sản lượng sản xuất cũng như việc sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra hợp lý.

TỐI ƯU

99%

Các nguyên liệu được sử dụng triệt để trong quá trình sản xuất

HIỆU QUẢ

88%

Diện tích xây dựng được sử dụng hiệu quả

NĂNG SUẤT

92%

Dây chuyền sản xuất được sử dụng triệt để

Sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết kiệm

Sử Dụng Nguồn Nước Hiệu Quả Và Tiết Kiệm

UNIBEN áp dụng quy trình hiện đại, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước để đảm bảo sử dụng hiệu quả và tiết kiệm trong suốt quá trình sản xuất.

XỬ LÝ NƯỚC

100%

Hệ thống nước được xử lý bằng RO và các công nghệ hiện đại khác

SỬ DỤNG NƯỚC

99%

Nguồn nước đầu vào được sử dụng triệt để cho sản xuất, vận hành

NƯỚC UỐNG

100%

Nước uống phục vụ cho nhân viên được tối ưu bởi hệ thống cung cấp nước đặc biệt