Quyền riêng tư

I. Mục đích thu thập thông tin:
Công ty Cổ phần Uniben (“Uniben”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của Người sử dụng website Uniben. Với Chính sách bảo mật thông tin sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.
Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website unibenfoods.com (“Website”), tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà Uniben quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).
Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Uniben có thể điều chỉnh Chính sách này. Vì vậy, khi truy cập Website Người sử dụng nên thường xuyên kiểm tra lại thông tin chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

II. Phạm vi sử dụng thông tin
Uniben thu thập Thông tin của Người sử dụng chủ yếu phục vụ các mục đích sau:
- Hỗ trợ cho Người sử dụng; 
- Duy trì mối liên hệ với  Người sử dụng;
- Phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm; 
- Các mục đích khác không trái với quy định của pháp luật.

III. Phạm vi thu thập thông tin
Người sử dụng thừa nhận và hiểu rằng các Thông tin cá nhân mà Uniben thu thập sẽ từ các nguồn sau:
a. Người sử dụng gọi điện qua đường dây nóng của Uniben;
b. Người sử dụng gửi email liên hệ với Uniben qua địa chỉ: info@unibenfoods.com
c. Người sử dụng đăng ký thông tin cá nhân để tạo tài khoản trên Website.
Thông tin của người dùng mà Uniben sẽ thu thập bao gồm:
a. Họ tên;
b. Số điện thoại;
c. Email;
d. Địa chỉ;
e. Số CMND/CCCD ;
f. Nội dung phản hồi;
Cho mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Uniben có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Uniben và người dùng được thông suốt, thuận tiện.
Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Uniben.

IV. Điều khoản sử dụng COOKIE
- Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của Người sử dụng đến máy chủ của Uniben khi Người sử dụng truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của Người sử dụng. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. Uniben dùng cookie để tiện cho Người sử dụng sử dụng website và truyền tải những nội dung, thông điệp liên quan đến nhu cầu tìm hiểu thông tin của Người sử dụng. Trình duyệt của Người sử dụng có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của Người sử dụng trên website. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của Uniben là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus. 
Muốn biết thêm về cookie, vui lòng truy cập website http://www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu cách loại bỏ cookie khỏi trình duyệt, vui lòng vào http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
- Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng website của Người sử dụng, lập báo cáo về các hoạt động trên website cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Người sử dụng với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Người sử dụng có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn Người sử dụng sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang website này, Người sử dụng đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về Người sử dụng theo cách thức và các mục đích nêu trên.

V. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Người sử dụng. 
Thông tin sẽ được lưu trữ tại địa chỉ đã đăng ký của Uniben, trường hợp có yêu cầu, Người sử dụng có thể liên hệ với Uniben theo email: info@unibenfoods.com.

VI. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân của Người sử dụng trên Website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Uniben. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người sử dụng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Uniben sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người sử dụng được biết.